اتاق داده یا دیتا سنتر

طراحي و اجراي مراكز داده یا اتاق سرور 

به جهت کلی، در طراحی و پیاده سازی Data Center موارد متعددی را باید در نظر گرفت که این موارد را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:

1- طراحی و پیاده سازی اتاق یا فضای مناسب جهت ایجاد مرکز داده

(Design and Implementing Data Center Room Physical)

2 - طراحی و پیاده سازی شبکه مناسب جهت جابجایی اطلاعات

Data Center Network Design and Implementation

3 - طراحی و پیاده سازی تجهیزات مناسب جهت ذخیره سازی اطلاعات

Design and Implementing Storage Device and Solutions

طراحی و پیاده سازی اتاق سرور یا فضای مرکز داده:

فضای نگهداری تجهیزات شبکه و یا به صورت کلی Data Center به همان میزان حائز اهمیت است که نوع Hard Disk، Memory، CPU و یا شرکت تولید کننده قطعات Server و یا نوع دستگاه روتر و یا سوئیچ شبکه مهم و قابل تأمل است.

بسیاری از صاحبان شبکه ها در مدیریت مراکز داده و یا شبکه خود دچار مشکلاتی هستند که علت آنها عدم دقت در انتخاب مکان و طراحی فضای اتاق سرور می باشد.

مواردی که باید در پیاده سازی ساختار فیزیکی اتاق سرور و یا مرکز داده در نظر گرفته شود به شرح زیر می باشند:

1 - مقاومت سازه

2 - ایمنی در برابر نفوذ (کنترل و حراست فیزیکی)

3 - سقف و کف کاذب

4 - مقاومت در برابر آتش سوزی

5 - سیستم اعلام حریق

6 - سیستم اطفاء حریق

7 - سیستمهای خنک کننده

8 - سیستم برق (UPS و ژنراتور)