یکپارچه سازی پیشرفته

در یکپارچه سازی پیشرفته تمامی جریانهای ضعیف (Low Voltages) ساختمان ، بروی بستر شبکه فیبر نوری یکپارچه خواهند شد مانند:تلفن ، ارتباط داخلی ، تلویزیون ،ماهواره ، دوربینها، ، سیستم هوشمند ، سیستمهای صوتی  و تمامی آنها از طریق درگاههای مختلفی  از هر کجای دنیا در دسترس خواهند بود.

02122014095

مشاوره

مشاوره

مشاوره تخصصی در  زمینه یکپارچه سازی پیشرفته مزیتهایی در پیش رو دارد که منجر به کاهش هزینه ها ، سرعت در اجرا ، جلوگیری از خریدهای اجناس بی کیفیت ،دفن نکردن تجهیزات بی مورد و زیادی در ساختمان و انتخاب پیمانکاران حرفه ای می گردد.