کابل کشی ساخت یافته یا Structured Cabling

کابل کشی ، حیات شبکه IT شماست و هر روز سیگنال های صوتی ، داده ها و ویدیویی را که برای فعالیت های حساس تجاری خود به آنها وابسته اید ، منتقل می کند. سیستم کابل کشی شما ممکن است کوچکترین بخش از سرمایه گذاری شبکه شما باشد ، اما به عنوان مؤلفه شبکه با طولانی ترین چرخه عمر ، می تواند مزایای قابل توجهی و طولانی مدت را ارائه دهد.

سهند ارتباط با مشاوره و طراحی استاندارد  ، به شما امکان میدهد:

1- هزینه ها را کاهش دهید          2- انعطاف پذیری را افزایش دهید          3- خرابی را کم کنید

4-آینده را در نظر بگیرید               5- ثبات شبکه                                    6-بهبود کارایی 

7-عیب یابی را ساده و سریع بر طرف کنید


قانون: 80 /20 

80 درصد مشکلات شبکه بدلیل عدم نظارت و فقدان مشاور IT زمان اجرای زیر ساخت که هزینه ای معادل 20 درصد دارد اتفاق می افتد.

نتیجه : با صرف هزینه ای اندک ، از دانش و تجربه مشاورین IT بهره ببریم و از هزینه های دوباره و چند باره جلوگیری کنیم.

حمید خسروجردی

مشاور جریانهای ضعیف برق و IT