قابليت هاي مجازي سازي

  1. قابليت اجراي چندين سيستم عامل روي يك سخت افزار (ويندوز و لينوكس...)
  2. قابليت اجراي سيستم عامل ويندوز و ايجاد بستري براي اجراي برنامه هاي ويندوزي روي بستر سخت افزاري اپل مكينتاش.
  3. كاهش هزينه هاي كلان بوسيله افزايش استفاده بهينه از انرژي كاهش سخت افزار و افزايش نسبت سرور به مدير شبكه.
  4. كاهش هزينه هاي مديريتي IT و پشتيباني سرورها.
  5. تضمين اجراي نرم افزارهاي تجاري با بيشترين كارايي و كمترين سخت افزار.
  6. ارتقاء قابليت هاي مديريتي.

·60% تا 80% بهره وري از سرورهاي x86(كه در سرورهاي فيزيكي معمولي اين مقدار%15-5 مي باشد)

  • كاهش هزينه هاي سالانه بالغ بر ميليون ها تومان به ازاي هر سرور مجازي شده.
  • قابليت پياده سازي نرم افزارها در زماني بسيار سريعتر و غير قابل مقايسه با سرورهاي فيزيكي.
  • ارتقاء 85 درصدي در زمان بهبود (Recovery time) و كاهش متوسط زمان از كارافتادگي شبكه (Downtime)